[Events]

*客家文化協會舉辦101年度府城客家文化日系列活動&聯誼餐會

Time: 11/3/2012
Place: 開幕式:南區夏林路4號(客家文化會館);餐會:安平區城平路1號(唐莊海碧樓餐廳)

© 2011-2014 Tain-Tsair Hsu. All Rights Reserved. | Contact Us | Rm 905 No. 3-1 Sec. 1 Chinan Rd., Chungcheng Dist., Taipei City 10051 | Tel: +886(02)2358-6909 | Fax: +886(02)2358-6920