[News]

衷心感謝您!!我輸到只剩下您這份友誼

5/7/2010 7:31:05 PM

民進黨公布大台南市長初選民調結果,市長許添財未出面接受訪問,但透過簡訊表達對支持者的感謝之意,簡訊內容:「敬愛的支持者衷心感謝您,一路走來全力相挺,現在我輸到只剩下您這份友誼,小弟當永遠珍惜。許添財敬上」

© 2011-2014 Tain-Tsair Hsu. All Rights Reserved. | Contact Us | Rm 905 No. 3-1 Sec. 1 Chinan Rd., Chungcheng Dist., Taipei City 10051 | Tel: +886(02)2358-6909 | Fax: +886(02)2358-6920