[News]

0321守護台灣民主,要求服貿逐條審查,歡迎台南鄉親北上聲援,報名請洽服務處06-2983701

3/20/2014 4:20:11 PM為抗議服貿協議未依朝野協商結論實質審查,誠摯邀請各界齊到立法院展現民意。

© 2011-2014 Tain-Tsair Hsu. All Rights Reserved. | Contact Us | Rm 905 No. 3-1 Sec. 1 Chinan Rd., Chungcheng Dist., Taipei City 10051 | Tel: +886(02)2358-6909 | Fax: +886(02)2358-6920