[News]

父親是家庭的後盾,是妻小的靠山。這一年來您辛苦了。用感恩的心,說聲父親節快樂。立委許添財會更加打拼,與您一同挑起台灣的重擔。

8/8/2012 11:59:08 AM

© 2011-2014 Tain-Tsair Hsu. All Rights Reserved. | Contact Us | Rm 905 No. 3-1 Sec. 1 Chinan Rd., Chungcheng Dist., Taipei City 10051 | Tel: +886(02)2358-6909 | Fax: +886(02)2358-6920