[News]

TVBS民調: 許添財市長滿意度全國第4

1/18/2011 7:38:44 PM

許添財市長光榮卸任,根據TVBS最新民調顯示,市長滿意度62%,排名全國第四;城市光榮感76%,排名全國第二,僅次於好山好水的宜蘭縣;城市進步感60%,排名全國第四;快樂指數61%,全國排名第七,為中南部最高者,總體表現明顯優於北 .中.高三大城市。

請參考 http://www.tvbs.com.tw/FILE_DB/DL_DB/rickliu/201101/rickliu-20110117111910.pdf

© 2011-2014 Tain-Tsair Hsu. All Rights Reserved. | Contact Us | Rm 905 No. 3-1 Sec. 1 Chinan Rd., Chungcheng Dist., Taipei City 10051 | Tel: +886(02)2358-6909 | Fax: +886(02)2358-6920